Met volle kracht vooruit!

Een gesprek over kracht & kansen voor ondernemers in crisistijd.

Het is woensdag 24 juni, wanneer ik Roeland Verbeet en Waldy van de Walle, beiden partner bij Claassen Moolenbeek & Partners spreek. Het is midden in Corona Tijd en ik heb Roeland en Waldy, die ik sinds mijn start als ondernemer heb leren kennen, voor dit interview benaderd. Ik ben benieuwd wat deze periode van onzekerheid en crisis betekent voor ondernemers en hoe zij als bedrijfskundig adviseur nu van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Ten eerste omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe het hen als ondernemers nu vergaat, maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat zij met hun kennis en expertise andere ondernemers kunnen helpen in deze moeilijke tijd. En dat mag opgeschreven worden vind ik!

Die toegevoegde waarde als bedrijfskundig adviseurs, juist nu, hebben zij zeker, werd duidelijk tijdens het gesprek. Want naast de expertise en jarenlange ervaring die zij hebben, hebben ze bovenal een enorme drive! Een drive om verder te komen, ondernemers te ondersteunen en samen te werken aan groei. Zelfs in deze lastige tijd. Juist in deze lastige tijd. Lees meer over deze twee ondernemers, hun kracht en de mogelijkheden die je als ondernemer hebt om ook nu succesvol te blijven ondernemen. Nu én in de toekomst. Want er komt ook een tijd ná Corona. En voor die ondernemers, die verder denken dan deze crisis lang is, zijn Waldy en Roeland er om te ondersteunen en begeleiden. Lees hieronder hoe ze dat doen!

Wat betekent deze Corona-tijd voor jullie?

R: Met de gezondheid van onze directe omgeving en ons persoonlijk gaat alles gelukkig goed. Dat is in deze bijzondere tijd uiteraard het allerbelangrijkste. Daarnaast zijn we ook blij dat de hoeveelheid werk niet is afgenomen. Daarover kunnen we niet anders dan tevreden zijn. We werkten met name de eerste maanden vooral op afstand voor onze klanten. Hoewel het echte persoonlijke contact daarmee minder is, was dit binnen onze tak van sport technisch nauwelijks een probleem.

W: Dat kan ik alleen maar beamen! Wat we wel zien, is dat de aard van de opdrachten wat is veranderd. Waar pre-Corona de focus voornamelijk lag op groei en uitbreiding, komen nu meer andere vraagstukken aan bod.

 

Kun je misschien wat meer vertellen over de vraagstukken waar ondernemers nu tegenaan lopen?

W: Een vraag die erg actueel is, is bijvoorbeeld hoe je omgaat met de veranderde liquiditeit van een bedrijf. Organisaties krijgen te maken met achterstallige betalingen, of betalingsregelingen die klanten willen treffen. Dat heeft invloed op de eigen liquiditeit. Hoe ga je daar verstandig mee om? En wat zijn de consequenties? Je moet voorkomen dat het later betalen van klanten leidt tot liquiditeitsproblemen binnen het eigen bedrijf. Hoe pak je dat aan?

 

R: E Een ander voorbeeld is de regelingen die vanuit de overheid beschikbaar zijn gesteld. Daar kunnen veel bedrijven aanspraak op maken. Er is de afgelopen maanden met de nodige regelmaat wat gewijzigd in de diverse regelingen. Hierdoor is het voor veel ondernemers niet altijd direct duidelijk of ze (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van een regeling, voor hoe lang en op welke manier ze de ondersteuning aan moeten vragen. Wij begeleiden bedrijven hierin zodat ze maximaal profiteren van de beschikbare middelen en zetten die in om het bedrijf verder te helpen.

 

W: Ondernemers willen ook precies dat. Hun onderneming laten groeien. Ze zijn vaak ontzettend goed in het bedenken van creatieve concepten, het creëren van technologische oplossingen, of het bieden van een optimale service- & dienstverlening, maar het maken van een liquiditeitsprognose, het opstellen van een investeringsbegroting, een goed gesprek met de bank,  of het inzichtelijk maken van de consequenties van de (fiscale) wet- en regelgeving zijn echter onderwerpen, waarvoor de expertise vaak ontbreekt. Dat is niet vreemd en het geeft ook niet. Daar kunnen externe adviseurs als wij tenslotte bij ondersteunen.

 

Nu hebben we het met name over de financiële aspecten die belangrijk zijn voor organisaties tijdens de Corona crisis. Zijn er ook bedrijfskundige aspecten waar bedrijven mee aan de slag kunnen om deze tijd door te komen?

R: Ja die zijn er zeker! Volop zelfs. Ondernemers stellen het soms uit, maar dit is meer dan ooit de tijd om aan de slag te gaan met je (toekomstige) verdienmodel. Is mijn product of dienst nog steeds onderscheidend genoeg, ben ik actief op de juiste markt(en), hoe kan ik mijn aanbod schaalbaar maken, waar kan ik het beste in investeren, worden de kosten voldoende beheerst, enz.? Daarbij kan het ontzettend helpen om je organisatiestructuur eens kritisch onder de loep te nemen. Is het huidige organogram nog passend, is er meer wendbaarheid en flexibiliteit nodig, zit de juiste man/vrouw op de juiste plek? In dit kader mogen ook de processen binnen het bedrijf niet vergeten worden. Zijn ze voor iedereen duidelijk, wordt er op de meest efficiënte manier gewerkt, is er op tijd en voldoende geautomatiseerd of heeft de groei onbewust en onbedoeld geleid tot bureaucratie? Allemaal vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar waarvan de antwoorden wel essentieel zijn om ervoor te zorgen dat je met vertrouwen de toekomst tegemoet kunt gaan.

 

W: Binnen Claassen, Moolenbeek & Partners hebben we een eigen scan ontwikkeld, waarmee we op een efficiënte manier alle organisatie- en resultaatgebieden aan bod laten komen om te onderzoeken waar de kracht van een onderneming zit en waar met het oog op de toekomst extra aandacht aan besteed moet worden. Onder het mom van “practice what you preach” vernieuwen we de scan zelf ook doorlopend, zodat de waarde ervan voor onze klanten steeds verder toeneemt. Door de uitslag van de scan op de juiste manier te vertalen in een plan van aanpak met acties, verbetert het resultaat van de onderneming en verdient de investering zichzelf snel terug.

 

Nu dit gesprek er bijna op zit, zou je kunnen zeggen dat ondernemers zelf aan de slag kunnen met de genoemde onderwerpen?

 

R: Natuurlijk kan dat! Het maakt daarbij niet uit of je jaren geleden begonnen bent met ondernemen of dat je jezelf gisteren ingeschreven hebt bij de KvK. Iedere ondernemer die een bedrijf leidt, groot of klein, heeft bepaalde capaciteiten die hij of zij in kan en moet zetten. De moeilijkheid is vaak dat mensen die alle aspecten van het ondernemerschap beheersen niet bestaan. Ik heb tenminste nog nooit iemand ontmoet die dat kon. Deskundige hulp is daarom vaak zeer welkom. Daar komt bij dat deze unieke periode wat ons betreft vraagt om een specifieke maatwerkaanpak.

 

W: Een aanpak waarmee je als ondernemer je bedrijf door deze lastige periode heen loodst en tegelijkertijd voorbereidt op de toekomst. Die toekomst houden wij altijd strak in het vizier. Er komt namelijk echt een tijd ná Corona. Na deze crisis. Voor sommigen lijkt dat misschien nog ver weg en het gaat wellicht even duren, maar tenslotte ziet het land er nu ook al weer heel anders uit dan drie maanden geleden. Wij vinden het zowel een uitdaging en een eer om onze klanten te mogen begeleiden in het managen van deze periode.

 

R: Een frisse blik van een externe partij kan daarbij een cruciaal verschil maken. Als wij bij een organisatie aan de slag gaan, kennen wij de mensen, de bedrijfscultuur, de structuur, de werkwijze, enz. nog niet. Dit verandert vaak snel, maar wat blijft, is dat we geen ander belang hebben dan het belang van de organisatie. Als externe partij kunnen we daarom met een objectievere blik kijken naar een bedrijf.

 

W: En met die blik hebben we al vele organisaties kunnen helpen!

Klinkt goed! Tot slot, hoe gaan jullie nu te werk? Nog steeds op afstand?

 

R: In principe gaan wij weer steeds meer naar bedrijven toe, maar we passen ons aan aan de behoefte en wensen van onze (potentiële) klanten. Mensen zijn ook van harte welkom bij ons op kantoor. Spreken zij ons echter liever op afstand, dan is dat ook geen enkel probleem. De anderhalve meter afstand en de overige maatregelen nemen we sowieso goed in acht.

 

W: En videobellen of gewoon ouderwets bellen om een keer vrijblijvend te sparren kan altijd!

 

En op welk nummer mag dat dan?

 

W: Dat is inderdaad wel handig om te vermelden! Ik ben bereikbaar op 0630 41 56 41.

R: En ik op 0651 19 32 09!

Ondersteuning nodig bij jouw Copy & Content?